αντιπαρατάσσομαι


αντιπαρατάσσομαι
αντιπαρατάσσομαι, αντιπαρατάχθηκα και αντιπαρατάχτηκα, αντιπαραταγμένος βλ. πίν. 28

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀντιπαραταξόμενον — ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against fut part mp masc acc sg ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against fut part mp neut nom/voc/acc sg ἀ̱ντιπαραταξόμενον , ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against futperf part mp masc acc sg (doric aeolic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιπαραταξόμεθα — ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against aor subj mp 1st pl (epic) ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against fut ind mp 1st pl ἀ̱ντιπαραταξόμεθα , ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against futperf ind mp 1st pl (doric aeolic) ἀντιπαρατάσσομαι stand in …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιπαρατάξεται — ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against aor subj mp 3rd sg (epic) ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against fut ind mp 3rd sg ἀ̱ντιπαρατάξεται , ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against futperf ind mp 3rd sg (doric aeolic) ἀντιπαρατάσσομαι stand in… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιπαρατάττῃ — ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against pres subj mp 2nd sg (attic) ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against pres ind mp 2nd sg (attic doric aeolic) ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against pres subj mp 2nd sg (attic) ἀντιπαρατάσσομαι stand in… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιπαραταξαμένων — ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against aor part mp fem gen pl ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against aor part mp masc/neut gen pl ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against aor part mid fem gen pl ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against aor part… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιπαραταξάμενον — ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against aor part mp masc acc sg ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against aor part mp neut nom/voc/acc sg ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against aor part mid masc acc sg ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against aor… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιπαρατασσομένων — ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against pres part mp fem gen pl ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against pres part mp masc/neut gen pl ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against pres part mp fem gen pl ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιπαραταττομένων — ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against pres part mp fem gen pl (attic) ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against pres part mp masc/neut gen pl (attic) ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against pres part mp fem gen pl (attic) ἀντιπαρατάσσομαι stand… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιπαραταττόμενον — ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against pres part mp masc acc sg (attic) ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against pres part mp neut nom/voc/acc sg (attic) ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against pres part mp masc acc sg (attic) ἀντιπαρατάσσομαι… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιπαρατεταγμένα — ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against perf part mp neut nom/voc/acc pl ἀντιπαρατεταγμένᾱ , ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against perf part mp fem nom/voc/acc dual ἀντιπαρατεταγμένᾱ , ἀντιπαρατάσσομαι stand in array against perf part mp fem… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)